صفحه مخصوص آموزش های ناپلئون هیل

قبل از هر چیزی اگر ناپلئون هیل رو نمی شناسی، پیشنهاد می کنم اول زندگینامه اش رو توی لینک پایین بخونی و باهاش بیشتر آشنا بشی، چون خیلی مهمه که بدونی از کی قراره آموزش ببینی و پای حرف های کی قراره بشینی. مطمئن باش اینطوری آموزش های اون استاد رو بهتر می تونی یاد بگیری و درک کنی:

مطالعه زندگینامه ناپلئون هیل

یکی از ترتیب های مناسب برای شروع و دانلود ویدیوهای ناپلئون هیل به نظرم می تونه این باشه:

دوره شاه کلید ثروت

✔ سخنرانی نگرش ذهنی مثبت

✔ سخنرانی نیروی عادت کیهانی

✔ خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

✔ و…

آموزش های بلندمدت و جامع

10 قانون موفقیت ناپلئون هیل