میگی:

آقای باقرپور، چطور باهات تماس بگیرم، وقتی:

سوال دارم

نیاز به راهنمایی دارم

توی کار با سایت به مشکل بر خوردم

انتقاد (سازنده) دارم

پیشنهاد دارم

و…

میگم:

یه شماره بهت میدم، هم می تونی توی واتساپ بهم پیام بدی و هم می تونی با همین شماره باهام تماس بگیری، هر کدوم خودت راحت بودی.

منم خوشحال میشم پیامت رو توی واتساپ ببینم یا صدات رو پشت تلفن بشنوم، باهات آشنا بشم و با کمال میل راهنماییت می کنم.

شماره پشتیبانی واتساپ یا تماس تلفنی:

0990-113-6085