بهترین و سریعترین راه ارتباط با من برای دریافت پشتیبانی پس از خرید یا دریافت راهنمایی قبل از خرید، واتساپ و پس از آن تماس تلفنی است. 

شماره واتساپ: 09901136085

شماره تماس تلفنی: 09901136085