سمینار طرز فکر موفقیت, محتوای ویژه

سمینار طرز فکر موفقیت – قسمت 16

به یک سمینار دیگر از تونی رابینز خوش آمدید. سمینار طرز فکر موفقیت، در واقع مجموعه ای از چندین سمینار مختلف تونی رابینز هست که در هر سمینار به مشکل یکی از مخاطبان حاضر در

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

 

خرید اشتراک ویژه

بازگشت به لیست