کتاب

تمام کتاب هایی که در سایت نگرش نیک ترجمه می کنیم، چه اونایی که در حال ترجمه هستن و چه اونایی که کامل ترجمه شون کردیم رو اینجا برات قرار میدم که بتونی یکجا ببینی و بهشون راحت دسترسی پیدا کنی.

کتاب های در حال ترجمه

تونی رابینز

نامشخص

نامشخص

249000 تومان

دیوید گاگینز

82 قسمت

نامشخص

249000 تومان

کتاب های تکمیل شده

دن لاک

22 قسمت

۰۴:۴۹:۱۵

249000 تومان

باب پراکتور

23 قسمت

۰۴:۴۲:۱۰

249000 تومان

جول اوستین

20 قسمت

۰۴:۰۰:۰۰

249000 تومان
تکمیل شده

دن لاک

19 قسمت

۰۳:۲۲:۱۲

249000 تومان