داستان های انگیزشی, محتوای ویژه

داستان انگیزشی رنگ موی نارنجی – قسمت سیزدهم

داستان انگیزشی جول اوستین
وقتی شما عقب نشینی می کنید، چیزی را از دست می دهید، چیزهایی که دلیلش را درک نمی کنید. به خودتان یادآوری کنید که خدا قیچی باغبانی را در دست دارد. او شما را هرس

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  اگر کسی با شما بهم زده، ببینید - جی شتی
بازگشت به لیست