کتاب الکترونیکی

مقاله قانون جذب در کسب و کار

قانون جذب در کسب و کار

قانون جذب در کسب و کار

قانون جذب کسب و کار

ما در دنیایی قانونمند زندگی می کنیم. دنیا در هر سطح و هر جزئیاتی با دقت کامل عمل می کند. قوانینی که در دنیای افکار و باورهای ما وجود دارد با قوانینی که در دنیای شیمی و جاذبه و صحراها و جنگل ها وجود دارد یکی است، همه شان از یک کتاب قانون می آیند.

قوانینی که بر حرکت ذرات زیراتمی و منظومه های شمسی حاکم است، بر افکار، احساسات خانواده و حرفه ی ما هم حاکم است.

اما در عین ساده بودن این حقیقت، می بینیم که آن را در امور روزمره فراموش می کنیم زیرا به نظر می رسد که در دو دنیای متفاوت زندگی می کنیم:

دنیای مرئی که می توانیم لمس کنیم، بچشیم و ببینیم و دنیای نامرئی که دنیای ناملموسی است که پشت حواس پنجگانه مان پنهان شده است.

باید بدانیم که اتفاقاتی که در دنیای مرئی برایمان رخ می دهد، در واقع از دنیای مرئی سرچشمه نمی گیرد. همین حالا این حقیقت را درک کنید تا دلایل موفقیت یا شکست هر کسب و کاری که تا به حال ایجاد شده را دریابید، دنیای نامرئی بسیار قدرتمندتر از دنیای مرئی است.

این مقاله را هم بخوانید: درک درست قانون جذب

قانون کارما:

هر فکری که بکنید، یک فرکانس متفاوت به جهان هستی ارسال می کند. اتفاق ها بی دلیل برایتان پیش نمی آید. وقایعی که در کسب و کارتان پیش می آید، بازتابی از افکارتان است.

این موضوع را قانون کارما می گویند که می توانیم از دو زاویه به آن نگاه کنیم.

این قانون برای بعضی ها چالش برانگیز است. چون شما را به طور مستقیم در صندلی راننده قرار می دهد و می گوید هدایت زندگی تان در دست خودتان است. یعنی دیگر این امکان را ندارید که برای چیزهایی که در زندگی تان اتفاق می افتد، دیگران و یا عوامل خارجی را مقصر بدانید.

اگر از زاویه ای دیگر نگاه کنیم یک جورهایی به نفع ما هم هست. چون پذیرفتن این قانون به این معناست که قادر هستیم تمام وقایع زندگی مان را خودمان آنطور که دوست داریم رقم بزنیم.

پس این توانمندی ای است که خودتان باید داشته باشید و مهم ترین ویژگی ای است که هرکسی وارد کسب و کار می شود باید داشته باشد. باید تمرین کنید افکاری را در سر بپرورانید و آنها را آنقدر تکرار کنید که تبدیل به باور شوند و به کسب و کارتان کمک کند.

یک فکر درست که قدرت و وضوح کافی داشته باشد، می تواند باعث رخدادهایی در دنیای مادی شود. یک فکر واحد که واضح و استوار و مداوم در ذهن نگه داشته شود، می تواند یک امپراطوری را سرنگون کند و این را گاندی به زیبایی اثبات کرده است.

  مقاله مردم در مورد شما چه فکری می کنند؟

همچنین افکار درستی که واضح و مصمم در ذهن نگه داشته شود، می تواند کسب و کار رؤیایی تان را برپا دارد.

راه اندازی کسب و کار با استفاده از قانون جذب

 

تصویر ذهنی:

هر چیزی که برای ساختن کسب و کار رؤیایی تان نیاز داشته باشید، از جمله ابزار، منابع، سرمایه، افراد، ایده ها و یا هر چیز دیگر، همین امروز و همین حالا شما را احاطه کرده است. فقط هنوز جمع و سرهم نشده است.

خب چه نیرویی می تواند تمام این عناصر را پیدا کند، آنها را از جایی که الان هستند بیرون بکشد و کنار هم جمع کند؟

جواب را به شما می گویم. برای ایجاد کسب و کار موفقتان لازم است با بخشی شروع کنید که هیچکس دیگر نمی بیندش، یعنی تصویر ذهنی.

بذر کسب و کار شما تصویر ذهنی است. این پایه و اساس هر کسب و کاری موفقی است که تا به حال وجود داشته و در آینده وجود خواهد داشت. با نیرو و دقت یک ایده شروع می شود.

 

قانون جذب در کسب و کار

 

چیزی که باید در انجامش متبحر شوید، این است که بذر چیزی را که می خواهید انجام بدهید با دقت زیاد شکل دهید. یک بذر مبهم که با ابهام شکل گرفته، هرگز جوانه نخواهد زد و ریشه نخواهد داد.

همچنین می توانید خود را وقتی که به جایی که دوست دارید رسیدید، تجسم کنید، اغلب «چگونه رسیدن به جایی که می خواهند» را تجسم می کنند و چون راهی در حال حاضر پیدا نمی کنند، ناامید می شوند.

باید یاد بگیریم که فقط «لحظه ی انتهایی که به هدفمان رسیده ایم» و خوشحالیم را تجسم کنیم، اینکه چگونه می خواهیم به آنجا برسیم بعدا به ما الهام می شود و جهان هستی شرایط را برای ما فراهم می کند.

قانون جذب:

اگر با قانون جذب آشنا باشید مطمئنا از طریق آن توانستید نتایج فوق العاده ای بگیرید. در واقع در بطن چیزی که به آن قانون جذب می گوییم، چند قانون و اصل مشخص دیگر هم مشغول به کار است.

در این مقاله خواهیم دید که چگونه این قوانین در کنار هم با هم عمل می کنند تا شما بتوانید با استفاده از قدرت قانون جذب در کسب و کار، زندگی و کسب و کار دلخواهتان را آغاز کنید.

اینشتین به این نتیجه رسیده بود که همه چیز در جهان مادی انرژی است. یک تکه سنگ، یک سیاره، صندلی، لیوان، مبل، دست تان و هر چیز دیگری که می توانید لمس، مزه یا بو کنید از مولکول تشکیل شده است که خود از اتم تشکیل شده است و اتم از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است که از بسته های مرتعش انرژی تشکیل شده اند.

  دارن هاردی - مردم در مورد شما چه فکری می کنند؟

قانون جذب در کسب و کار

یعنی هرچه که به نظرمان ملموس می آید از جمله خودمان، فقط و فقط انرژی ای است که آنقدر کُند شده که آن را به صورت جامد می شناسیم. پس هیچ تمایز مطلقی بین ماده و انرژی نیست. حالا می توانیم بگوییم که مرزهای بین دنیای مادی و افکارمان هم کم کم ناپدید می شود.

همه چیز در ابتدا یک ایده بوده است، هر چیزی که الان داریم ابتدا تنها یک فکر بوده و بعد آن را به واقعیت تبدیل کردیم.

برای آشنایی بیشتر با قانون جذب روی لینک زیر کلیک کنید:

می خواهم با قانون جذب بیشتر آشنا شوم

همه ی این صحبت ها چه ارتباطی به کسب و کار رؤیایی شما دارد؟

خیلی ارتباط دارد. چون هر چیزی که در زندگی تان به وجود می آورید، همین مسیر مشخص را دنبال می کند تا از ایده به شکل مادی برسد. اینطور است که از سطح غیرمادی خلق می کنیم و چیزی را که نمی توانیم ببینیم به چیزی که می توانیم ببینیم تبدیل می کنیم.

وقتی یک مشتری مهمتان به شما پاسخ مثبت یا منفی می دهد، وقتی در کاری شکست می خورید یا موفق می شوید، اغلب بدون توجه به نقشی که خودمان در به وجود آمدن آنها داشتیم، به این وقایع واکنش نشان می دهیم. تنها عادت کردیم دنیای مرئی را ببینیم اما دنیای بزرگتری که آن را ایجاد کرده را نمی بینیم.

قانون بارداری:

صاحبان کسب و کار، اغلب بلندپرواز هستند و صبر ندارند. می خواهند همه چیز به سرعت اتفاق بیفتد.

این موضوع هیچ اشکالی ندارد و در واقع اشتیاق زیاد برای موفقیت، ضرورت هر کسب و کاری است. اما باید مراقب این موضوع باشیم.

زمانی هست که باید به کاشت بپردازی و زمانی هست که باید به برداشت بپردازی.
زمانی هست که باید به چیزی بچسبی و زمانی هست باید از آن فاصله بگیری.

بی تردید در ساخت کسب و کار رؤیایی تان هم زمانی است که باید صبر پیشه کنید.

قانون بارداری مکمل قانون جذب است. می گوید برای هر بذری یک دوره مشخص بارداری وجود دارد. مدتی معین زمان لازم است تا یک بذر خود را جا بیندازد و بتواند از یک ایده به یک ماهیت فیزیکی تبدیل شود.

هر یک از اهدافتان که آن را روشن و واضح می نویسید، خود یک بذر است. یعنی از لحظه ای که آن را می کارید تا وقتی که رشد کند و شکل مادی بگیرد به یک دوره زمانی معینی نیاز دارد.

یکی از قوانین طبیعت این است که زور همیشه خنثی می شود. یعنی چه؟

یعنی اگر سعی کنید ایده ای را تحمیل کنید هرگز نتیجه نخواهد داد. اگر این روند بارداری را هل بدهید، آن هم در مقابل شما را هل خواهد داد. باید صبور باشید و به هر ایده، فرصتی بدهید تا ریشه بدهد و منابع را به موقع پیدا کند. همین حالا بی صبری را کنار گذاشته و به جایش شروع کنید به اعتماد کردن به کاردانی خودتان و جهان اطرافتان.

  مقاله شغلی را انتخاب کنید که عاشقش هستید

باور کنید که این جهان، آماده است که هرچه را می خواهید به شما بدهد، اما وقتی این کار را می کند که برایتان واضح باشد چه می خواهید و صبر کافی هم داشته باشید که جهان کارش را انجام بدهد.

 

جذب کار با استفاده از قانون جذب

 

قانون عمل:

برای رشد بذر، کافی نیست آن را بکارید و منتظر بشوید. در همین حین که اجازه می دهید ایده تان رشد کند و ریشه بزند شما هم باید کارتان را انجام بدهید.

میلیون ها نفر با قانون جذب آشنا هستند اما خیلی ها متوجه آن نشده اند، قانون جذب نمی تواند اثر کند، مگر این که از قانون عمل هم پیروی کنید.

اگر بلند نشوید و کاری نکنید، منطقی نیست که منتظر باشید تا اتفاق خاصی بیفتد. بعد از کاشتن، آب می دهید، علف های هرز را از بین می برید، از باغچه تان مراقبت می کنید. شما باید کار خودتان را انجام دهید و مطمئن باشید که محیط و منابع لازم را برای بذر خود فراهم کرده اید تا هر چه را که لازم است جذب کند.

 

پس کار شما چیست؟

متوجه شدیم که این قانون ها با هم عمل می کنند.

قانون جذب، قانون بارداری، قانون عمل.

شاید بتوان آن ها را به این صورت جمع بندی کرد:

هدفمند باشید، صبور باشید و فعال باشید.

یاد بگیرید که هر سه قانون را به کار بگیرید آن وقت جلوی سال ها ناراحتی و سعی و خطا را خواهید گرفت. چیزی را که در زندگی و کسب و کارتان می خواهید متجلی خواهید کرد و این کار را خیلی سریع تر از آنچه که انتظارش را دارید انجام خواهید داد.

پس تفکر و تصویر ذهنی ای که برای ایجاد کسب و کار رؤیایی تان انجام می دهید باید تا آخرین جزئیات، واضح باشد و در کنار آن از قانون جذب و قوانین مکمل آن نیز استفاده کنید.

 

اگر در حال حاضر فرصت ندارید این مقاله را بخوانید می توانید فایل PDF این مقاله را در گوشی یا کامپیوتر خود ذخیره کنید تا بعدا مطالعه کنید:

دانلود PDF با حجم 180 کیلوبایت

 

یا فایل صوتی این مقاله را نیز می توانید از پایین دانلود کنید:

دانلود فایل صوتی با حجم 5 مگابایت

 

در ادامه پیشنهاد می کنم مقاله «رشد کسب و کار با روش برگشت از آینده» را از سایت مدیر سبز بخوانید:

می خواهم همین الان مقاله را بخوانم

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها