تمرین کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن روز اول

بفرست برای دوستت
احساس شکرگزاری

فهرست مطالب

می خواهیم تمرین کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن روز اول را انجام دهیم. آماده اید؟ تمرین های کتاب معجزه شکرگزاری 28 روزه است. یعنی راندا برن نویسنده کتاب در 28 روز پشت سر هم تمریناتی را به شما ارائه می دهد که شما با انجام آنها می توانید شکرگزاری را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید و در نتیجه این کار خواهید دید که چقدر زندگی تان نسبت به قبل متفاوت شده است.

معجزه شکرگزاری

مواهب تان را بشمارید

بی تردید شنیده اید که دیگران از عبارت «مواهب ات را بشمار» استفاده می کنند. وقتی به چیزهایی می اندیشید که برای شان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنها هستید.

ولی چیزی که امکان دارد از آن آگاه نباشید آن است که شمردن موهبت هایتان یکی از مهم ترین تمرین هایی است که تاکنون انجام داده اید و در حقیقت به گونه ای جدی زندگی شما را تغییر خواهد داد.

وقتی در مقابل چیزهایی که دارید سپاسگزار باشید، صرف نظر از هر اندازه کوچک بودن شان، متوجه می شوید که روند افزایش آن چیزها خیلی زود شتاب می گیرد.

 اگر برای پولی که دارید سپاسگزار باشید، هر چقدر که باشد، آنگاه خواهید دید که پول شما به صورت غیرقابل باوری افزایش خواهد یافت.

اگر برای ارتباط هایتان قدرشناس باشید، آنگاه خواهید دید که اگر روابط شما تاکنون هم خوب نبوده، به گونه ی معجزه آسایی بهتر می شود. 

اگر برای کاری که دارید سپاسگزار باشید حتی اگر کار رؤیایی تان نیز نباشد متوجه خواهید شد که شرایط آن چنان پیش خواهد رفت که از کارتان لذت می برید و موقعیت های کاری بهتری به سراغ تان می آید.

یک راه ساده برای دستیابی به فراوانی

وقتی موهبت های داشته ی خود را در نظر نمی گیریم و آنها را سبک سنگین نمی کنیم، آنگاه به صورت ناخودآگاه به شمارش و در نظر گرفتن نقاط منفی کار می پردازیم.

هنگامی که درباره ی نداشته هایمان صحبت می کنیم، ما نکات منفی را می شماریم. هنگامی که به دنبال تقصیر و اشتباه در دیگران می گردیم، منفی ها را شمارش می کنیم یا وقتی که درباره ترافیک یا معطل شدن و ایستادن در صف یا تأخیرها، مشکلات دولت ها یا نداشتن پول کافی و یا حتی وضع هوا غُر می زنیم، وقتی جنبه های منفی را می شماریم ناخواسته مقدارشان افزایش می یابد ولی در عین حال موهبت های در راه نیز از بین می رود.

من هر دو روش را امتحان کرده ام، موهبت هایم را شمرده ام و گاهی نیز بدهی ها را. من می توانم شما را مطمئن کنم که شمردن موهبت ها تنها راهی است که می توانید در زندگی از فراوانی برخوردار شوید.

  هر آنچه که در مورد چالش 48*4*4 دیوید گاگینز باید بدانید

اولین کاری که صبح باید انجام دهید

نخستین کاری که هر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دهید آن است که موهبت های خود را بشمارید. شما برای این کار می توانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچه استفاده کنید تا تمام قدرشناسی تان را در یک جا قرار دهید. قرار است امروز شما 10 موهبتی را لیست کنید که در زندگی داشته اید و برای آن قدرشناس هستید.

هنگامی که انیشتین سپاسگزاری می کرد، می اندیشید که چرا باید قدردان باشد. هنگامی که شما علت آنچه را بدانید که برایش قدردان هستید، آنگاه مرتبه ی قدرشناسی را بهتر احساس خواهید کرد.

به خاطر داشته باشید که عملکرد قدرشناسی به توجه و میزان احساس شما بستگی دارد بنابراین برای هر مورد روی لیست تهیه شده علت قدردانی تان را نسبت به آن بنویسید.

روش شکرگزاری

در اینجا چند روش نمونه برای لیست تان ارائه شده است:

من بسیار خوشبختم که ……. را دارم زیرا …….

من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن ……. چرا که ……

پس از آنکه تهیه و تنظیم لیست خود را به پایان بردید، به ابتدا برگردید و هر مورد را بخوانید، یا آرام و با صدای بلند.

هنگامی که به پایان هر موهبت رسیدید، کلمه ی «سپاسگزارم» را سه بار تکرار کنید. مثلا این عبارت تأکیدی باب پراکتور را می توانید به خودتان بگویید:

من بسیار خوشحال و سپاسگزارم که هر روز از طریق چندین منابع مختلف به صورت بی وقفه و همیشگی پول وارد حسابم می شود، سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.

برای آنکه حس سپاسگزاری بیشتری داشته باشید، می توانید نسبت به خداوند، جهان، خوبی ها، روح، زندگی، نیکی و یا هر مفهومی که به آن اعتقاد دارید، احساس سپاسگزاری کنید.

هنگامی که حس سپاسگزاری خود را بی واسطه نسبت به کسی یا چیزی بیان می دارید، آن را بیشتر احساس می کنید و قدرشناسی تان نیروی بیشتری خواهد داشت و موهبت بیشتری برایتان خلق خواهد کرد.

در حقیقت به همین سبب بوده که بومی ها و فرهنگ های قدیمی نشانه هایی مانند خورشید را بر می گزیده اند تا قدرشناسی خود را نسبت به آن نشان دهند. آنها نشانه ها و نمادهای فیزیکی را انتخاب می کرده اند تا آن را به عنوان منشأ جهانی نیک فرض کنند و با تمرکز بر آن نشانه، قدرشناسی بیشتری را احساس می کرده اند.

برای چه چیزهایی می توانیم سپاسگزار باشیم؟

تمرین شمارش موهبت های زندگی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است و می تواند زندگی شما را دگرگون کند. بنابراین از شما می خواهم هر روز 10 موهبت تازه را به لیست خود اضافه کنید تا در پایان لیستی داشته باشید از 280 موهبتی که شامل حال تان شده است.

  آموزش تندخوانی رایگان با جیم کوییک – قسمت ۱8

شاید 10 موهبت در روز به نظرتان زیاد بیاید ولی اگر به دقت به زوایای زندگی تان توجه کنید می توانید آنها را به راحتی بیابید و بشمرید.

به دقت به زندگی تان توجه کنید. شما موهبت هایی را دریافت کرده اید و هر روز موهبت های بیشتری به دست می آورید. به راستی چیزهای زیادی هست که انسان باید برای آنها سپاسگزار باشد.

 شما می توانید برای خانه، خانواده، دوستان، کارتان و حیوانات خانگی تان سپاسگزار باشید.

 شما می توانید برای خورشید، آبی که می نوشید، غذایی که می خورید و هوایی که تنفس می کنید، سپاسگزار باشید. بدون هر کدام از این ها زنده نخواهید ماند.

  شما می توانید برای درختان، حیوانات، گیاهان، اقیانوس ها، گل ها، گیاه ها، پرندگان، آسمان آبی، باران، ستاره ها، ماه و زمین، خوشحال و شادمان باشید.

 برای احساسات تان، برای چشمان تان که با آنها می بینید، برای گوش هایی که با آنها می شنوید و با دهان تان که با آن حرف می زنید و یا بینی ای که با آن بو می کشید، پوستی که با آن لمس می کنید، می توانید سپاسگزار باشید.

 شما می توانید برای پاهایی که با آن راه می روید یا دست هایی که کارتان را با آنها انجام می دهید یا صدایی که می توانید با آن ارتباط برقرار کنید، سپاسگزار باشید.

 برای سیستم ایمنی بدن تان که شما را سالم نگه می دارد و تمام ارگان های بدن تان که شما را زنده نگه می دارند می توانید سپاسگزار باشید.

 برای شکوه و عظمت ذهن و اندیشه ی انسانی تان که هیچ تکنولوژی کامپیوتری نمی تواند رقیب آن باشد، می توانید قدرشناس و سپاسگزار باشید.

در اینجا لیستی ارائه شده است از موضوع هایی که شما را به یاد زمینه های اصلی ای می اندازد که در آنها موهبت نصیب تان شده است و می توان برای آن قدرشناس بود.

شما می توانید هر موضوعی را که می خواهید بر اساس ترتیب اهمیت شان برای خودتان، به لیست اضافه کنید.

  • سلامت و جسم
  • کار و موفقیت
  • پول
  • روابط با دیگران
  • شور و هیجان
  • شادی
  • عشق
  • زندگی
  • طبیعت: سیاره ی زمین، هوا، آب، خورشید
  • اشیاء مادی و خدمات

هر موضوع دیگری که به ذهن تان می رسد.

به یقین بعد از هر بار شمارش موهبت های خود، به شدت احساس بهتری به شما دست خواهد داد. البته میزان بهتر بودن آن به چگونگی سپاسگزاری شما بستگی دارد. هر چه نیروی احساس سپاسگزاریِ بیشتری داشته باشید، روند تغییر زندگی تان شتاب و شدت بیشتری می گیرد.

  8 نکته برای تقویت حافظه عضلانی

بعضی روزها شما احساس شادی بیشتری دارید و بعضی روزها دیرتر به این احساس دست پیدا می کنید. ولی همین که هر روز موهبت های خود را می شمارید متوجه تفاوت های بیشتری در خصوص احساس تان به زندگی خواهید شد و در می یابید که شکرگزاری تان بیشتر خواهد شد.

تمرین روز اول کتاب معجزه شکرگزاری

1- ابتدا لیستی از 10 موهبتی را که نصیب تان شده بنویسید

2- بنویسید چرا برای هر کدام از این مواهب احساس سپاسگزاری می کنید.

3- به عقب برگردید و لیست تان را بخوانید. وقتی به پایان هر مورد رسیدید، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید (سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم) و قدرشناسی را برای آن موهبت تا آنجا که می توانید احساس کنید.

بهترین ترجمه کتاب معجزه شکرگزاری

این کتاب راندا برن ترجمه های بسیاری دارد که مطمئنا خیلی از آنها خوب است و ترجمه مناسبی دارند. اینکه بخواهم بهترین ترجمه کتاب معجزه شکرگزاری را به شما بگویم، کمی سلیقه ای است، شاید آن ترجمه ای که من می گویم بهترین است از نظر یکی دیگر بهترین نباشد، ولی چاپ و ترجمه ای که من از این کتاب خواندم، ترجمه روانی داشت و از آن راضی بودم را به شما معرفی می کنم.

خرید کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن

من خودم برای خرید این کتاب یا هر کتاب دیگری این راه ها را تست می کنم. اول از همه چون دوست دارم آن کتاب سریع به دستم برسه، به شهر کتاب یا مغازه های کتابفروشی می روم.

اگر نتوانستم کتاب دلخواهم را آنجا پیدا کنم، به سراغ سایت های کتابفروشی می روم. سایت هایی مثل دیجیکالا، سی بوک، آدینه بوک، نسل نواندیش سایت های خوبی برای خرید کتاب هستند. 100 درصد آنها را تأیید نمی کنم ولی اگر خودم بخواهم خرید کتاب به صورت اینترنتی انجام دهم، از این سایت ها انجام می دهم.

دن لاک در مورد شکرگزاری چه می گوید؟

وقتی خالصانه نسبت به داشته هاتان در گذشته احساس شکر دارید، پول و داراییِ شما به صورت معجزه آسا افزایش می یابد. 

آیا شما در طول روز شکرگزاری می کنید؟ یک مورد که همین الان به خاطر آن خدا را شکر می کنید را در قسمت دیدگاه ها بنویسید.

سایر تمرین های کتاب معجزه شکرگزاری

Rating 3.38 from 66 votes

نقشه راه قانون جذب

باب پراکتور

11 قسمت

۰۴:۰۱:۴۰

249000 تومان
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
میلاد
میلاد
8 ماه قبل

خدارو صدهزار مرتیه شکر میکنم که راههای شکرگزاری راسره راهم قرار داد تا بتوانم شامر وسپاسگزار تمام نعمت وداشته های که وارد زندگیم کرده باشم خدارو صدهزار مرتبه شکر میکنم برای اینکه بنده خداوندم شکرت ای تمام هستی من

حسین
حسین
2 ماه قبل

خدایاهز اران مرتبه شکر که پیامی دریافت کردم که از معجزات ونعمت هایت بتوانم تشکر و سپاسگزاری کنم . خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت

جدیدترین: دوره طراحی مجدد سرنوشت دکتر جو دیسپنزا

خانه
منو
×