خانه / کتاب های موفقیت

کتاب های موفقیت

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

نام کتاب: ۴ اثر

نویسنده: فلورانس اسکاول شین

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۳۶۰ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

بیشعوری

نام کتاب: بیشعوری

نویسنده: خاویر کرمنت

مترجم: محمود فرجامی

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

قیمت: ۱۸۹۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب از حال بد به حال خوب

نام کتاب: از حال بد به حال خوب

نویسنده: دکتر دیوید برنز

مترجم: مهدی قراچه داغی

تعداد صفحات: ۶۳۹ صفحه

قیمت: ۵۲۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

نیمه تاریک وجود

نام کتاب: نیمه تاریک وجود

نویسنده: دبی فورد

مترجم: عبدالله صلاحی

تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب رابرت کیوساکی

نام کتاب: پدر پولدار پدر بی پول

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: مامک بهادرزاده

تعداد صفحات: ۲۸۲ صفحه

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر

نام کتاب: هفت عادت مردمان موثر

نویسنده: استفان کاوی

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

نام کتاب: نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

نویسنده: آلبرت الیس، آرتور لانگ

مترجم: شمس‌الدین حسینی، الهام آرام‌نیا

تعداد صفحات: ۲۸۸ صفحه

قیمت: ۲۴۹۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

نام کتاب: هنر شفاف اندیشیدن

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز

تعداد صفحات: ۳۳۳ صفحه

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب راز

نام کتاب: راز

نویسنده: راندا برن

مترجم: لهام حاجی باقری ، حسنعلی میرزا بیگی

تعداد صفحات: ۲۴۴ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب هنر خوب زندگی کردن

نام کتاب: هنر خوب زندگی کردن

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز

تعداد صفحات: ۲۴۹ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب چشم دل بگشا

نام کتاب: چشم دل بگشا

نویسنده: کاترین پاندر

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۲۱۵ صفحه

قیمت: ۱۴۴۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب ساکت شو و انجامش بده

نام کتاب: ساکت شو و انجامش بده

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: امیر احسان رضایی

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه

قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب انسان در جستجوی معنا

نام کتاب: انسان در جستجوی معنا

نویسنده: ویکتور فرانکل

مترجم: امیر لاهوتی

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب وضعیت آخر

نام کتاب: وضعیت آخر

نویسنده: تامس آی. هریس

مترجم: اسماعیل فصیح

تعداد صفحات: ۳۴۲ صفحه

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

نام کتاب: بنویس تا اتفاق بیفتد

نویسنده: هنریت آن کلاسر

مترجم: علی رضا درستیان

تعداد صفحات: ۲۷۱ صفحه

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

تئوری انتخاب

نام کتاب: تئوری انتخاب

نویسنده: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

تعداد صفحات: 608 صفحه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب جادوی سپاسگزاری

نام کتاب: جادوی سپاسگزاری

نویسنده: راندا برن

مترجم: گیتی شهیدی

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب فن بیان

نام کتاب: فن بیان

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: سروناز پاشایی

تعداد صفحات: 240 صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب زبان بدن

نام کتاب: زبان بدن

نویسنده: آلن پیز

مترجم: زهره شیشه چی

تعداد صفحات: 320 صفحه

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب معجزه انضباط شخصی

نام کتاب: معجزه انضباط شخصی

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: گیتی شهیدی

تعداد صفحات: 280 صفحه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب بخواهید تا داده شود

نام کتاب: بخواهید تا داده شود

نویسنده: وین دایر

مترجم: فاطمه محمدی مجد

تعداد صفحات: 213 صفحه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب بعد از سلام چه می گویید

نام کتاب: بعد از سلام چه می گویید؟

نویسنده: دکتر اریک برن

مترجم: مهدی قراچه داغی

تعداد صفحات: 530 صفحه

قیمت: ۳۹۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب قدرت

نام کتاب: قدرت

نویسنده: راندا برن

مترجم: محمد امین علیزاده

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب مدیریت خشم

نام کتاب: مدیریت خشم

نویسنده:ویلیام دویل جنتری

مترجم: عزیز الله سمیعی- سعید گرامی

تعداد صفحات: 340 صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

کتاب شهامت

نام کتاب: شهامت

نویسنده:دبی فورد

مترجم: فرزام حبیبی اصفهانی

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید
شما فقط 3 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید
شما فقط 3 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید
شما تنها 4 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید
شما تنها 4 ثانیه تا دانلود فایل صوتی فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید
چگونه بتوانیم هر شرایطی را تحت کنترل خود درآوریم؟
دانلود رایگان دقایق ابتدایی
کافیست ایمیل خود را وارد کنید:
شما تنها 5 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید
کافیست ایمیل خود را وارد کنید