راهنمای جمع آوری الماس

با انجام فعالیت های زیر (ستون نوع فعالیت) می توانید الماس جمع کنید و در صورتی که تعداد الماس های شما به حد نصاب مشخص شده رسید، می توانید از بخش جوایز و کد تخفیف ها، با پرداخت الماس هایتان، هدیه موردنظرتان را دریافت کنید.

HTML Table Generator
نوع فعالیت تعداد الماس دریافتی سقف الماس دریافتی
ساخت حساب کاربری در سایت   10  یکبار برای همیشه
تکمیل پروفایل کاربری   5  یکبار برای همیشه
 مطالعه مقالات  1  10 الماس در روز
 نوشتن دیدگاه برای مقالات  2  10 الماس در روز
امتیاز ۵ ستاره دادن به مطالب  1  10 الماس در روز
بازدید روزانه از سایت  2  10 الماس در روز
خرید محصول یا اشتراک ویژه  هر 50 هزارتومان 2 الماس  بدون محدودیت

شیوه نوشتن دیدگاه برای مقالات 

دیدگاه های یکی دو کلمه ای مثل «عالی بود»، «ممنونم»، «خیلی خوب بود» فقط یکی دو بار برای هر شخص ثبت خواهند شد، بیشتر از این اگر دیدگاه یکی دو کلمه ای مشابه موارد ذکر شده بنویسید، ثبت نخواهد شد و در نتیجه بابت نوشتن دیدگاه، الماسی دریافت نخواهید کرد. پس فقط اگر توضیح، پیشنهاد، نکته جدید یا انتقادی در مورد مطلب آن صفحه داشتید، طی چند جمله می توانید دیدگاه خود را بنویسید که خواندنش برای دوستان تان هم مفید باشد و مطمئنا چنین دیدگاه هایی خوانده و ثبت خواهند شد و به الماس هایتان اضافه خواهد شد. به فکر افرادی که دیدگاه شما را می خوانند، باشید.😃 خیلی خوب است اگر دیدگاه شما بتواند نکته جدید یا ارزش اضافه ای به من و دوستان تان اضافه کند.