محتوای ویژه, ویکتوریا اوستین

سمینار 18: مسائل کوچک را نادیده بگیرید – ویکتوریا اوستین

ویکتوریا اوستین در این سمینار (زمان: 07:20) که سمینار شماره 18 او در سایت نگرش نیک است، در مورد نادیده گرفتن مسائل کوچک و تمرکز روی چیزهایی که داریم و همچنین توجه به معنای زندگی،

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

 

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  جک کنفیلد - ساخت تابلوی آرزوها و فعالسازی قانون جذب
بازگشت به لیست