محتوای ویژه, ویکتوریا اوستین

سمینار 15: امید، سوختی برای ایمان – ویکتوریا اوستین

ویکتوریا اوستین در این سمینار (زمان: 16:35) که سمینار شماره 15 او در سایت نگرش نیک است، در مورد اینکه امید شما مثل سوختی برای ایمان شماست، صحبت می کند. هر هفته سه شنبه ها

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  مدل 3 بخشی برای رشد کسب و کار
بازگشت به لیست