محتوای ویژه, ویکتوریا اوستین

سمینار 13: غلبه بر ترس و ناامیدی – ویکتوریا اوستین

غلبه بر ترس و ناامیدی
ویکتوریا اوستین در این سمینار (زمان: 10:00) که سمینار شماره 13 او در سایت نگرش نیک است، در مورد غلبه بر ترس و ناامیدی صحبت می کند. هر هفته سه شنبه ها یک یا دو

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  در جستجوی معنا - قسمت 4
بازگشت به لیست