محتوای ویژه, ویکتوریا اوستین

سمینار 6: اتصال به قدرت خدا – ویکتوریا اوستین

اتصال به قدرت خدا
ویکتوریا اوستین در این سمینار (زمان: 10:30) که سمینار شماره 6 او در سایت نگرش نیک است، در مورد اتصال به قدرت خدا صحبت می کند. هر هفته سه شنبه ها یک یا دو سمینار

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  جی شتی - روتین صبحگاهی جی شتی
بازگشت به لیست