محتوای ویژه, ویکتوریا اوستین

سمینار 19: تبدیل رؤیا به واقعیت – ویکتوریا اوستین

ویکتوریا اوستین در این سمینار (زمان: 11:10) که سمینار شماره 19 او در سایت نگرش نیک است، در مورد نحوه ی عملی شدن رؤیاهایمان و وعده هایی که خدا به ما داده است، صحبت می

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

خرید اشتراک ویژه

این را هم بخوانید:  سمینار 17: زبان سپاسگزاری - ویکتوریا اوستین
بازگشت به لیست