مقاله مولتی ویتامین روح (جملات جول اوستین) – قسمت هفتم

بفرست برای دوستت
عدم مقایسه خود با دیگران

فهرست مطالب

در این مقاله جول اوستین در مورد عدم مقایسه با دیگران صحبت می کند.

 

مطالعه قسمت اول

مطالعه قسمت دوم

مطالعه قسمت سوم

مطالعه قسمت چهارم

مطالعه قسمت پنجم

مطالعه قسمت ششم

 

با استفاده روزانه مولتی ویتامین روح (جملات جول اوستین)

می توانید شادی را به زندگی تان تزریق کنید.

 

 

«جلب رضایت دیگران» را متوقف کنید

بسیاری از مردم قدر و ارزش خود را بر اساس آنچه که دیگران درباره شان فکر می کنند، بنا می نهند. این افراد نگرانند که:

آیا دیگران آنها را دوست دارند یا خیر؟

آیا تأییدشان می کنند یا خیر؟

آیا آنها را فردی مهم می دانند یا خیر؟

با چنین رفتاری در واقع دارید به دیگران این اجازه را می دهید که شما را در یک جعبه بگذارند و کنترل تان کنند.

بعضی از مردم رؤیاهایشان را دنبال نمی کنند چون نگران از دست دادن جایگاهشان نزد دیگران هستند و می ترسند که تأیید دیگران را از دست بدهند. آزادی واقعی شما زمانی است که به این درک برسید که به تأیید دیگران نیاز ندارید. شما فقط به تأیید خداوند توانا نیاز دارید.

شما باید آنقدر اعتماد به نفس داشته باشید که این نگرش را داشته باشید و بگویید:

«من شما را دوست دارم اما اجازه نمی دهم کنترلم کنید. ممکن است لطفت را از من دریغ کنی، اما اشکالی ندارد، لطف خداوند توانا شامل حال من است. وظیفه من راضی کردن مردم نیست، وظیفه من راضی کردن خداوند است.»

 

عدم مقایسه خود با دیگران

 

مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید

مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید. اگر دیگران شما را کنترل و مجبورتان می کنند که در قالب شخص دیگری قرار بگیرید و به گونه ای که آنها می خواهند رفتار کنید، مقصر هیچکسی جز خودتان نیست.

شما می توانید خوب و محترم باشید و در عین حال به هیچکس اجازه ندهید به دلیل اینکه می خواهید خودتان باشید، باعث ایجاد احساس گناه در شما شود.

زندگی بسیار کوتاهتر از آن است که بخواهید وقت تان را صرف راضی کردن دیگران کنید. به هیچکس اجازه ندهید شما را در قالبی غیر از قالب خود واقعی تان بگنجاند.

 

عدم مقایسه با دیگران

 

دوستان واقعی خود را پیدا کنید

پس از فوت پدرم، من سخنران کلیسا شدم. روزی آقان مسن و محترمی مرا به کناری کشید و راجع به نحوه مدیریت کلیسا و اینکه چطور می توانم پیشرفت کنم، توصیه هایی به من کرد.

من با روی باز به توصیه هایش گوش کردم اما هیچ کدام از حرف هایش با احساسات درونی من مطابقت نداشت.

خیلی دعا کردم. به قلبم رجوع کردم تا نشانی از گفته های او بیایم، اما هیچ چیزی پیدا نکردم و در نهایت این ریسک را کردم که با پیروی از ندای قلبم خودم را از چشم آن مرد بیاندازم.

تصمیم سختی بود. اما من به دنبال رضایت خداوند رفتم نه رضایت آن مرد. پس با سرعت زیاد به سمت ندای قلبم رفتم و خداوند هم تصمیم من را متبرک ساخت.

از چشم آن مرد افتادم اما کلیسایمان رونق گرفت. او خیلی از من دلخور شده بود که به توصیه هایش گوش نکردم.

اگر دوستان تان فقط زمانی که انتظارات آنها را برآورده می کنید، تأییدتان می کنند، دوستان واقعی تان نیستند، بلکه کنترل کننده هایتان هستند. اینگونه افراد واقعا برای شما نیستند و قلبا به مصلحت شما نمی اندیشند، وگرنه آنقدر پخته رفتار می کردند که بگویند:

  قدرت کلام - روز سوم

«با این که اینکار را به شیوه من انجام نمی دهی باز هم از تو حمایت خواهم کرد. چون دوست تو هستم و می خواهم تو را موفق ببینم.»

و دوست واقعی این چنین است.

 

مقایسه با دیگران

 

به احساسات درونی خود فقط توجه کنید

اگر به خداوند اعتماد کنید ارتباطات الهی را سر راه شما قرار خواهد داد. خداوند است که همیشه مسیر زندگی تان را با الهاماتی که به درون شما می فرستد، مشخص می کند. دیگران فقط به شما پیشنهاد می دهند.

خداوند با روح مقدسی که در وجودتان قرار داده است شما را هدایت و راهنمایی می کند. با رویی گشاده به حرف ها و پیشنهادات دیگران گوش کنید اما در نهایت با احساسات درونی یا ندای قلبی خود پیش بروید.

 

مقایسه با دیگران

 

شما به دیگران نیازی ندارید

اجازه ندهید ترس از اینکه دیگران شما را ترک کنند، شما را از پیش رفتن به سمت جلو باز دارد. نکته مهم که باید بدانید این است که:

اگر آنها در وقت نیاز ترکتان کردند، یعنی دیگر به آنها احتیاج ندارید.

اگر بخواهید همه را راضی نگه دارید، هرگز آن کسی که خدا می خواهد نخواهید شد. این نگرشی قدرتمندانه است.

وقتی به خودتان کاملاً مطمئن باشید، نسبت به آینده پیش رویتان هم خاطر جمع خواهید بود. بهترین خودتان باشید، این کار را بکنید و ببینید که هیچ چیزی جلودارتان نخواهد بود.

خداوند هم افرادی را در مسیر زندگی تان قرار می دهد که همان ارتباطات الهی (divine connections) می باشد، افرادی که از مسیر خود خارج می شوند تا شما را به اهدافتان برسانند، افرادی که شما را تشویق می کنند و برای شما ارزش قائل هستند.

پس بیهوده وقت خود را تلف نکنید تا تأیید کسانی را بدست آورید که دوست واقعی شما نیستند و می خواهند شما را بازیچه خود و در قالبی که خودشان طراحی کرده اند، قرار دهند.

سرنوشت شما بسیار فراتر از این حرف هاست. شما به تأیید آنها نیازی ندارید، شما تأیید خداوند متعال را با خود دارید.

فیلم کوتاه زیر را مشاهده کنید و سپس مولتی ویتامین های امروز را در ادامه دریافت کنید:

 

 

مولتی ویتامین سی و یکم

یک روز که در خیابان مشغول دویدن بودم، متوجه فردی شدم که تقریبا پانصد متر جلوتر از من داشت آهسته تر از من می دوید. با خودم گفتم:

«باید به او برسم.»

برای رسیدن به پایان مسیرم، یک کیلومتر راه در پیش داشتم. بنابراین، با سرعت هرچه تمام تر شروع به دویدن کردم. پس از چند دقیقه فقط در حدود صدمتر با او فاصله داشتم.

می توانید اینگونه فکر کنید که در رقابتی المپیکی داشتم نهایت تلاشم را برای برنده شدن می کردم. مصمم شده بودم که از او جلو بزنم.

پس از اینکه سرانجام از او جلو زدم خیلی احساس خوب داشتم. او را شکست داده بودم بدون اینکه او حتی روحش هم با خبر باشد که با او در حال مسابقه بودم.

  مقاله چطور گذشته را فراموش کنیم؟

به خودم که آمدم دیدم آنقدر روی رقابت با او متمرکز شده بودم که نقطه پایان مسیر خود را فراموش کرده بودم. مسافت زیادی را آمده بودم و حالا مجبور بودم دور می زدم و همه این مسیر را بر می گشتم.

آیا این همان اتفاقی نیست که وقتی تمام تمرکزمان را روی رقابت با دیگران می گذاریم، می افتد؟

ما وقت و انرژی مان را صرف دویدن دنبال آنها می کنیم، صرف این می کنیم که مسیری که آنها رفته اند را برویم تا به آنها برسیم، در صورتی که مسیر خودمان را در این حین گم می کنیم.

در حالی که اگر دست از رقابت با دیگران و مقایسه با دیگران برداریم و سعی کنیم با خودمان رقابت کنیم، یعنی سعی کنیم هر روز از دیروزمان بهتر باشیم و همانی باشیم که خدا می خواهد، در زندگی مطمئنا به مراحل بالاتری دست می یابیم.

وقتی شما احساس نیاز به رقابت کردن را از خود دور می کنید، آزاد می شوید و با نگرشی درست می گویید:

«امروز نیازی ندارم همه را تحت تأثیر خود قرار بدهم. در همین قالب و شخصیتی که آفریده شده ام، احساس امنیت می کنیم. نباید پا به پای دیگران حرکت کنم. من مسیر خودم را دارم.»

تنها کسی که باید با آن رقابت کنید، «خودِ دیروزتان» است که امروز باید از او بهتر باشید. نگرش شما بهتر است اینگونه باشد:

ممکن است بهترین سخنران دنیا نباشم، مشکلی هم با این قضیه ندارم، اما تصمیم گرفته ام بهترین سخنرانی باشم که می توانم.

ممکن است بهترین پدر دنیا نباشم، اما من با هیچکس رقابت نمی کنم و وارد روند مقایسه با دیگران نمی شوم، بلکه سعی می کنم بهترین پدری باشم که می توانم.

ممکن است بهترین همسر دنیا نتوانم باشم، اما همه تلاشم را می کنم که بهترین همسری باشم که می توانم.

شما می توانید از دیگران الهام بگیرید. می توانید سعی کنید بالاتر روید. اما اگر فردی دیگر کاری را بهتر از شما انجام داد، خودتان را سرزنش نکنید.

طبیعی است که بعضی از افراد در یک سری از زمینه ها از شما قوی ترند، اما همه ما قدرت های خاص خودمان را داریم. بگردید ببینید در چه زمینه ای علاقه و استعداد دارید و در آن متخصص شوید. روی اهداف خودتان متمرکز شوید.

خداوند شما را برای مقایسه با دیگران و رقابت با آنها نیافریده است. مطمئن باشید به محض اینکه کسی را پشت سر بگذارید، فرد دیگری را خواهید یافت که از شما جلوتر است.

 

مقایسه با دیگران

 

مولتی ویتامین سی و دوم

می دانید راز زیبایی و جذابیت در چیست؟

افرادی هستند که زیبایی چندانی ندارند اما جذاب به نظر می رسند، چون از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و در همان قالبی که خداوند آنها را آفریده است، احساس امنیت می کنند.

افراد جذاب 3 ویژگی دارند:

اعتماد به نفس خوبی دارند

شاد هستند

قابل اعتماد هستند

این گونه افراد جذاب به نظر می رسند چون ظاهر و باطن شان یکی است و شیشه خورده ندارند.

آنها با دیگران رقابتی نمی کنند و می دانند که مقایسه با دیگران کار درستی نیست، برای خود ارزش قائل هستند و خود را همانطور که هستند قبول دارند. آنها روی «بهترینِ خود بودن» تمرکز کرده اند. محدودیت های خود را شناسایی کرده و سعی کنید بهترین باشید.

  مقاله چگونه افکار منفی را از ذهن خود خارج کنیم؟

 

مقایسه با دیگران ممنوع

 

مولتی ویتامین سی و سوم

خیلی از اوقات کسانی را که شما دوست دارید شبیه شان باشید و مثل آنها عمل کنید، آنها هم دوست دارند شبیه شما باشند.

ممکن است به همان اندازه که شما آنها را تحسین می کنید، آنها هم شما را تحسین کنند. پس هیچ اشکالی ندارد که دیگران را تحسین کنید و به آنها احترام بگذارید.

اما به خاطر آنها هویت خود را از دست ندهید و از آنها تقلید نکنید. در مسابقه خودتان بدوید. شما چیزی فوق العاده برای ارائه دارید.

داستان زیر دقیقا بیانگر این واقعیت است:

ماجرای پسر هفت ساله ای به نام جوئی را خواندم که هیچوقت از خودش راضی نبود. او همیشه کارهای دوستش بیلی را تحسین می کرد. مثل او راه می رفت و حرف میزد.

بیلی هم از خودش راضی نبود. او کوری را تحسین می کرد و مثل او راه می رفت و حرف میزد.

جالب اینجا بود که کوری هم دچار عقده حقارت بود و تحت تأثیر فرانکی بود. در نتیجه جوئی از بیلی، بیلی از کوری و کوری از فرانکی تقلید می کرد.

اصلاً نمی توانید ادامه ماجرا را حدس بزنید. فرانکی هم از خودش راضی نبود. او جوئی را تحسین می کرد! در نتیجه جوئی داشت از خودش تقلید می کرد.

 

مقایسه با دیگران ممنوع

 

مولتی ویتامین سی و چهارم

شاید بخواهید بدانید که دیگران چقدر در زمینه های مختلف موفق هستند، اگا بگذارید بگویم که شما هم حتما ویژگی منحصر به فردی دارید.

مطمئنا کسی هست که فکر می کند شما فوق العاده هستید، شخصی دیگر که از زندگی شما الهام می گیرد. بعضی ها هم آرزو می کنند که ای کاش جای شما بودند.

شما کسی هستید که وجودش باید گرامی داشته شود. پس شانه هایتان را عقب ببرید و سرتان را بالا بگیرید. لازم نیست با کسی رقابت و مبارزه کنید و وارد روند مقایسه با دیگران شوید.

 

مقایسه با دیگران

 

مولتی ویتامین سی و پنجم

برادر من دوازده سال در دانشگاه درس خواند و جراح ماهری شد. من سال اول دانشگاه را که تمام کردم، انصراف دادم تا در کلیسای پدرم کار کنم.

من و برادرم پائول اصلا به چشم رقیب به یکدیگر نگاه نمی کنیم. بلکه به یکدیگر احترام می گذاریم. چون می دانیم که چه کسی هستیم و روی این نکته تمرکز کرده ایم که در پیشگاه الهی بهترین باشیم.

دوستان، شما در کلاسی حضور پیدا کرده اید که تنها شاگردش خودتان هستید. خداوند وقتی شما را آفرید، قالب شما را دور انداخت.

خودتان را بزرگ بدانید، شما بنده خداوند بلندمرتبه هستید و به یاد داشته باشید که نباید دنبال این باشید که کسی را تحت تأثیر خود قرار بدهید. نیازی نیست ثابت کنید که چه کسی هستید.

اگر خودتان را از قید و بند رقابت و مقایسه با دیگران رها کنید و در مسابقه خودتان بدوید، نه تنها از زندگی تان بیشتر لذت می برید بلکه می بینید که مواهب الهی و استعدادهایتان به حد کمال می رسند.

 

مقایسه با دیگران

 

 

برای مطالعه قسمت هشتم روی عکس زیر کلیک کنید:

 

ارتباط با دیگران

 

Rating 4.67 from 3 votes

آموزش پیشنهادی

جول اوستین

233 سمینار

100 ساعت

449000 تومان
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسین
حسین
5 سال قبل

با عرض سلام خدمت شما.مطالبی که در سایت قرار میدهید بسیار جالب است امیدوارم هر روز مطالب بیشتری در روی سایت بگذارید.با تشکر از زحمات شما

جدیدترین: دوره طراحی مجدد سرنوشت دکتر جو دیسپنزا

خانه
منو
×