صفحه مخصوص آموزش های دارن هاردی

از کجا شروع کنم؟

قبل از هر چیزی اگر دارن هاردی رو نمی شناسی، پیشنهاد می کنم اول زندگینامه اش رو توی لینک پایین بخونی و باهاش بیشتر آشنا بشی، چون خیلی مهمه که بدونی از کی قراره آموزش ببینی و پای حرف های کی قراره بشینی. مطمئن باش اینطوری آموزش های اون استاد رو بهتر می تونی یاد بگیری و درک کنی:

مطالعه زندگینامه دارن هاردی

یکی از ترتیب های مناسب برای شروع و دانلود ویدیوهای دارن هاردی به نظرم می تونه این باشه:

توصیه های بیزینسی

دوره آموزشی ترن هوایی کارآفرینی

دوره آموزشی شالوده موفقیت

✔ و…

آموزش های بلندمدت و جامع

ویدیوهای کوتاه