صفحه مخصوص آموزش های جیم کوئیک

از کجا شروع کنم؟

یکی از ترتیب های مناسب برای شروع و دانلود ویدیوهای جیم کوئیک به نظرم می تونه این باشه:

✔ مصاحبه دن لاک با جیم کوئیک

✔ سمینار فعالسازی مغز برای یادگیری سریعتر

✔ دوره آموزشی 5 روز تا حافظه قدرتمند

✔ دوره آموزشی ذهن برتر

دوره آموزشی تمرکز

دوره آموزشی تندخوانی

✔ و…

آموزش های بلندمدت و جامع

10 قانون موفقیت جیم کوئیک

ویدیوهای رایگان