کلیپ های کامل جول اوستین

اطلاعات محصول در یک نگاه:

سخنران: جول اوستین

مترجم: مریم جمالی، ندا باقرپور

زمان هر سخنرانی: 25 دقیقه

زیرنویس فارسی: دارد

نحوه تهیه: دانلودی

تعداد: 40 تا

نحوه پرداخت: آنلاین و کارت به کارت

 

توضیحات

Rate this post

 

تهیه در یک نگاه:

مشخصات
 • تعداد فیلم ها
 • کدام فیلم ها؟
 • زمان کل پکیج
 • کتابچه فارسی
 • کتابچه انگلیسی
 • زیرنویس فارسی
 • قیمت هر فیلم
 
پکیج پیشنهادی
فیلم کامل + کتابچه
199 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  40 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 40

 • زمان کل پکیج

  1000 دقیقه

 • کتابچه فارسی

  (99 هزار تومان)

 • کتابچه انگلیسی

  (49 هزار تومان)

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  1275 تومان

پکیج به صرفه
فیلم های کامل
149 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  40 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 40

 • زمان کل پکیج

  1000 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  3725 تومان

پکیج ده تایی شماره 1
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 10

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  4000 تومان

پکیج ده تایی شماره 2
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 11 تا 20

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  4000 تومان

پکیج ده تایی شماره 3
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 21 تا 30

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  4000 تومان

پکیج ده تایی شماره 4
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 31 تا 40

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 • قیمت هر فیلم

  4000 تومان

 

توضیحات کامل پکیج «فیلم کامل + کتابچه»:

✔ فیلم ها:

 در این پکیج فیلم ۴۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۱۲۷۵ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۱۰۰۰ دقیقه

 قیمت هر فیلم به صورت جدا یا تکی ۱۰ هزار تومان می باشد.

 

زمانبندی خدا

 

✔ کتابچه ها:

 با تهیه این پکیج به همراه هر فیلم می توانید متن فارسی و انگلیسی آن فیلم را در قالب یک کتاب الکترونیکی (PDF) دریافت کنید.

قیمت پکیج کتابچه های فارسی به صورت جدا ۹۹ هزار تومان می باشد.

زمانبندی خدا

 

 و قیمت پکیج کتابچه های انگلیسی به صورت جدا (به همراه فایل های صوتی سخنرانی های مربوطه) ۴۹ هزار تومان می باشد.

کتاب های جول اوستین

 

✔ اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

جول اوستین

مبلغ: ۱۹۹ هزار تومان

کلیپ های کامل جول اوستین

 

توضیحات کامل پکیج «فیلم های کامل»:

 در این پکیج فیلم ۴۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۳۷۲۵ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۱۰۰۰ دقیقه

 

 اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

جول اوستین

مبلغ: ۱۴۹ هزار تومان

کلیپ های جول اوستین

 

توضیحات کامل پکیج «۱۰ تایی شماره ۱»:

 در این پکیج فیلم ۱۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۴۰۰۰ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۲۵۰ دقیقه

 

 اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

جول اوستین

مبلغ: ۴۰ هزار تومان

کلیپ های جول اوستین

 

توضیحات کامل پکیج «۱۰ تایی شماره ۲»:

 در این پکیج فیلم ۱۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۴۰۰۰ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۲۵۰ دقیقه

 

 اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

جول اوستین

مبلغ: ۴۰ هزار تومان

کلیپ های جول اوستین

 

توضیحات کامل پکیج «۱۰ تایی شماره ۳»:

 در این پکیج فیلم ۱۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۴۰۰۰ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۲۵۰ دقیقه

 

 اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

جول اوستین

مبلغ: ۴۰ هزار تومان

کلیپ های جول اوستین

 

توضیحات کامل پکیج «۱۰ تایی شماره ۴»:

 در این پکیج فیلم ۱۰ سخنرانی کامل تصویری از جول اوستین قرار گرفته است که تمام فیلم ها با کیفیت بالا و زیرنویس فارسی می باشند.

✔ با خرید این پکیج، برای هر فیلم ۴۰۰۰ تومان پرداخت می کنید.

 زمان کل فیلم ها: ۲۵۰ دقیقه

 

 اطلاعات این پکیج در یک نگاه:

کلیپ های جول اوستین

مبلغ: ۴۰ هزار تومان

کلیپ های جول اوستین

 

موضوع سخنرانی ها چیست؟

۱- دشمنان شما باعث رشد شما هستند

۲- آمادگی در مسیر رسیدن به هدف

۳- خارج کردن افکار منفی از دهن

۴- مهم قلب شماست که با خدا باشد

۵- چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟

۶- چگونه به راحتی به دیگران وابسته نشویم؟

۷- چگونه بر خستگی و ناامیدی غلبه کنیم؟

۸- چگونه بتوانیم هر شرایطی را تحت کنترل خود درآوریم؟

۹- همه چیز از قبل برای شما مهیا شده است

۱۰- چگونه از قدرت کلام مان در زندگی به نفع خود استفاده کنیم؟

۱۱- چطور روابط مان را بهبود بخشیم؟

۱۲- چگونه فردی خاص باشیم؟

۱۳- اتفاق خوب در راه است

۱۴- ارزش خود را بدانید

۱۵- شما دوست داشتنی هستید

۱۶- چگونه به صدای درون خود گوش کنیم؟

۱۷- چگونه از یک بیمار به یک پزشک تبدیل شویم؟

۱۸- فراوانی نعمت ها

۱۹- فقط اطاعت کنید

۲۰- شما در حال رشد و تکامل هستید

۲۱- ثروت بیش از حد

۲۲- چگونه احساس خوب داشته باشیم؟

۲۳- بیست و یکمین روز شما

۲۴- چقدر برای رسیدن به خواسته تان اشتیاق دارید؟

۲۵- دنیای خدای ما

۲۶- چگونه در ذهن خود احساس ضعف نکنیم؟

۲۷- چگونه باور درست و مثبت بسازیم؟

۲۸- چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

۲۹- خدا حواس اش به من هست

۳۰- چگونه محدودیت های ذهنی خود را از بین ببریم؟

۳۱- چگونه ایمان خود را به خدا تقویت کنیم؟

۳۲- کنترل زندگی شما دست کیست؟

۳۳- چگونه مشکلات را پشت سر بگذاریم؟

۳۴- قدرت ایمان

۳۵- قدرت موهبت الهی

۳۶- شما برای من اهمیتی ندارید!

۳۷- سال آینده، همین موقع!

۳۸- خدا برای شما برنامه دارد

۳۹- خودت باش

۴۰- جبران زمان سختی ها

 

✔ چگونه می توانم این پکیج ها را تهیه کنم؟

شما به دو روش می توانید این پکیج ها را تهیه کنید:

روش اول: پرداخت آنلاین در سایت

در این روش شما پس از اینکه روی دکمه خرید کلیک کنید، وارد صفحه سبد خرید خود (مانند عکس زیر) می شوید که در آنجا محصولی که قصد خرید دارید را در آن مشاهده می کنید.

فروشگاه جول اوستین

 

در مرحله بعد روی دکمه قرمز رنگ «اقدام به پرداخت» کلیک می کنید و وارد صفحه بعد می شوید. در این صفحه مشخصات خود را وارد می کنید و در انتهای صفحه روی دکمه قرمز رنگ «پرداخت و دانلود فایل» کلیک می کنید.

در مرحله آخر وارد صفحه درگاه پرداخت می شوید و مبلغ را پرداخت می کنید. برای پرداخت می توانید تقریبا از تمام کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب (بانک هایی مثل ملی، تجارت، ملت، سامان، مسکن، دی، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کشاورزی و…) استفاده کنید.

بلافاصله پس از پرداخت موفق وارد صفحه ای می شوید که تمامی لینک های دانلود محصول خریداری شده در آن موجود است.

توجه:

برای این نوع پرداخت کارت بانکی شما باید رمز دوم و یا رمز خرید اینترنتی داشته باشد.

در صورتی که کارت شما رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی ندارد، یا نمیدانید که دارد یا خیر و یا رمز آن را فراموش کرده اید، باید یکبار به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک خودتان مراجعه کنید و با قراردادن کارت خودتان در دستگاه خودپرداز از طریق گزینه تغییر رمز/ تعیین رمز دوم یا رمز اینترنتی برای کارت خود رمز اینترنتی ایجاد کنید.

روش دوم: پرداخت کارت به کارت

اگر به هر دلیلی امکان پرداخت آنلاین را ندارید، می توانید مبلغ را به شماره کارت زیر واریز کنید و با شماره ۰۹۳۸۷۲۷۸۶۴۲ تماس بگیرید تا فایل های محصول را برای شما ارسال کنم.

فروشگاه جول اوستین

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۷۱۲۱۰۲۵۲۵۹

به نام سید محمد باقرپور

 

از چه راه هایی می توانم فایل ها را دریافت کنم؟

شما پس از خرید به روش آنلاین از طریق سایت، می توانید به ۳ طریق فیلم ها و کتاب ها را دریافت کنید:

۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق، وارد صفحه ای می شوید که تمامی لینک های دانلود فایل ها برای شما وجود دارد.

۲- لینک های دانلود تمام فایل ها به ایمیل شما ارسال می شود.

۳- همچنین اگر در سایت عضو باشید، در قسمت «مدیریت کاربری» و سپس قسمت «دانلودها» می توانید به صورت دائمی به تمامی لینک های محصول دسترسی داشته باشید.

همچنین اگر به صورت کارت به کارت خرید کنید، فایل ها را می توانید در تلگرام یا ایمیل دریافت کنید. کافیست با شماره ۰۹۳۸۷۲۷۸۶۴۲ تماس بگیرید و درخواست خود را مطرح کنید.

 

آیا محصولات، ضمانت بازگشت وجه دارند؟

بله، این پکیج ها دارای ضمانت صد در صد می باشد و اگر شما خرید کنید و از محصول راضی نباشید می توانید از طریق راه های ارتباطی با من تماس بگیرید و من بدون اینکه از شما دلیل درخواست بازگشت وجه را بپرسم، تمامی مبلغ را به شماره کارت شما واریز خواهم کرد.

 

بیوگرافی جول اوستین

 

از چه راه هایی می توانم با پشتیبانی ارتباط برقرار کنم؟

 اگر نیاز به راهنمایی قبل از خرید داشتید

 اگر نیاز به پشتیبانی پس از خرید داشتید

از یکی از راه های زیر می توانید با من ارتباط برقرار کنید:

از طریق شماره تماس:

۰۹۳۸۷۲۷۸۶۴۲

از طریق ایمیل:

site@negareshenik.ir

از طریق تلگرام:

negareshenik2018

 

✔ نظر افرادی که این محصولات را تهیه کرده اند، چیست؟

 

نطرات مخاطبان جول اوستین

فیلم های جول اوستین

جول اوستین و همسرش

کلیپ های کامل جول اوستین

فیلم های جول اوستین

فیلم های کامل جول اوستین

بیوگرافی جول اوستین

 

✔ آیا اصلا این محصولات به درد من می خورد؟

تقریبا مطمئنم که همه ما این شرایط را تجربه کرده ایم:

✔ افرادی بودند که در هرکاری که می خواستیم برای رشد خود انجام دهیم، با ما مخالفت می کردند یا ما را ناامید می کردند. افرادی که دلایلی می آوردند که چرا ما نمی توانیم آن کار را انجام دهیم و نمی دانستیم چطور با آنها برخورد کنیم.

✔ هدفی را برای خود انتخاب کرده ایم، اما نمی دانستیم که چطور باید شرایط لازم برای دریافت آن را مهیا کنیم.

✔ افکار منفی مختلف در شرایط مختلف به ذهن ما وارد می شدند و ما نمی دانستیم که چگونه باید از شر آنها خلاص شویم.

✔ وقتی می خواستیم کاری انجام دهیم نگران حرف یا نظر دیگران بودیم.

✔ برای اینکه احساس خوبی داشته باشیم، نیاز به تأیید دیگران داشتیم، نیاز به حمایت و جلب توجه دیگران داشتیم.

✔ اتفاقات بدی در زندگی ما به وجود آمده است که متوجه شده ایم به خاطر باورهای غلطی بود که در گذشته داشته ایم و نمی دانستیم که چگونه باید آنها را برطرف کنیم.

✔ وقتی با جنس مخالف مان وارد رابطه می شدیم، سریع به او وابسته می شدیم و وقتی او ما را به هر دلیلی ترک کرد، آسیبی جدی خورده ایم و نمی دانستیم که چکار کنیم تا حالمان خوب شود.

✔ روابط مان با همسرمان پس از گذشت مدتی از ازدواج یکنواخت شد اما نمی دانستیم که چکار کنیم آن را بهبود دهیم.

✔ روابطی با دیگران برقرار کرده ایم اما نمی دانستیم که چطور به طور مؤثر آنها را ادامه دهیم تا به نتیجه برسد.

✔ خیلی اوقات به خاطر حرف هایی که در مورد خودمان می زنیم زندگی خود را خراب کرده ایم اما نمی دانستیم که چطور می توانیم از کلام خود به نفع خود استفاده کنیم.

✔ خیلی از فرصت ها را به خاطر نداشتن احساس لیاقت از دست داده ایم و نمی دانستیم که چطور خود را ارزشمند و فردی لایق بدانیم.

✔ همه ما حس ششم یا قدرت درون یا الهامات درونی فوق العاده ای داریم اما خیلی از اوقات که به آن نیاز داشتیم، بلد نبودیم از آن استفاده کنیم.

✔ در مورد پول اطلاعات لازم را نداریم و رابطه روشنی با آن برقرار نکرده ایم، برای همین نتوانستیم آن را به خود جذب کنیم.

✔ خواسته مان را مشخص می کنیم اما ناامید می شویم و راه رسیدن به آن و باورها و اراده ای که نیاز بود داشته باشیم را بلد نبودیم در خودمان ایجاد کنیم.

✔ توانایی های زیادی داریم، استعداد های زیادی داریم، اما نمی دانستیم چگونه باید آنها را برای پیشرفت خود شکوفا کنیم.

✔ به خدا ایمان داریم، اما ایمان تنها کافی نیست و نمی دانستیم که چطور باید ایمان خود را تقویت کنیم و با استفاده از آن به رؤیاهای خود دست یابیم.

و ده ها مورد دیگر…

اگر شما هم در یکی از شرایط بالا قرار داشته اید،

باید بگویم که این محصول دقیقا برای شما ساخته شده است.

 

خب اگر این محصولات را نخرم، چه چیزی را از دست می دهم؟

می دانید چند نفر تا اینجا آمده اند اما از خرید این محصول منصرف شده اند؟

شما هم اگر این محصول را تهیه نکنید، به این سخنرانی ها گوش نکنید چیزی را از دست نمی دهید و مثل گذشته به زندگی خود ادامه می دهید.

تنها اگر آنقدر برای خود ارزش قائل هستید که بخواهید نتایج زیر را بدست بیاورید این محصول را تهیه کنید:

✔ کسب احساس شادی و لذت

✔ کسب نگرشی درست نسبت به شرایط اطراف

✔ انجام واکنش درست در شرایط مختلف

✔ گرفتن تصمیم درست در زمان های بحرانی

✔ ساخت باورهای مثبت و درست

✔ و از همه مهمتر، احساس خوب و آرامشی پایدار

البته مطمئنا می دانید که آسان است که بخواهیم همرنگ جماعت باشیم و کاری را انجام دهیم که آنها انجام می دهند. همانطور که جول اوستین در سخنرانی دوازدهم (چگونه فردی خاص باشیم؟) می گوید، شما فردی معمولی نیستید.

شما آفریده شده اید تا:

✔ خاص باشید
✔ با استانداردهای بالا زندگی کنید
✔ کارهایی را انجام دهید که دیگران حاضر نیستند انجام دهند
✔ از دیگران متمایز باشید.

تفاوت شما با دیگران این است که شما حاضرید برای توسعه فردی خود سرمایه گذاری کنید و برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی داشته باشید و این فوق العاده است و باعث خاص بودن شما می شود.

این پکیج ها برای افرادی خاص و ویژه می باشد که برای زندگی خودشان ارزش قائل هستند و می خواهند نگرش خود را تغییر دهند تا بتوانند شرایط تلخ زندگی خود را به نفع خود تغییر دهند.

پس همین الان عزم خود را جزم کنید و گام اول را برای تحول نگرش و در نتیجه زندگی خود بردارید:

 

کلیپ های کامل جول اوستین

کلیپ های کامل جول اوستین

کلیپ های کامل جول اوستین

کلیپ های کامل جول اوستین

کلیپ های کامل جول اوستین

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کلیپ های کامل جول اوستین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اَه، بدشانسی آوردی
کد تخفیف 20%
دانلود رایگان یک کتابچه
تهیه سریع محصولات
کد تخفیف 30%
یه مقاله بخون
حیف شد که پوچه
زبانتو تقویت کن
کد تخفیف 50%
ای باباااااااا پوچه که
شانس خود را برای بردن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
برای شروع بازی، کافیست ایمیل خود را وارد کنید
قوانین بازی:
 • شما می توانید 3 بار بازی کنید.
 • تقلب نکنید:-)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!