باب پراکتور, جی شتی, محتوای ویژه

مصاحبه جی شتی با باب پراکتور – قسمت 3

این مصاحبه توسط جی شتی برگزار شده و در این پادکست خود از باب پراکتور مصاحبه می کند. قسمت سوم این مصاحبه را با هم می بینیم. آنها در این مصاحبه با هم در مورد

این محتوا مخصوص اعضای ویژه می باشد.

 

خرید اشتراک ویژه

بازگشت به لیست