کتاب های کسب و کار

10 ماه پیش

کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه های اجتماعی

نام کتاب: بازاریابی محتوایی در رسانه های اجتماعی

نویسنده: جیم بَری

مترجم: سجاد خزائی، مریم نجفی

تعداد صفحات: ۳۱۸ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب سقلمه

نام کتاب: سُقُلمِه

نویسنده: ریچارد اچ تیلر – کاس آر سانستین

مترجم: مهدی حبیب الهی

تعداد صفحات: ۴۹۶ صفحه

قیمت: ۴۹۹۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب اثر مرکب

نام کتاب: اثر مرکب

نویسنده: دارن هاردی

مترجم: بهاره رزاقی

تعداد صفحات: ۲۴۸ صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

ثروتمند ترین مرد بابل

نام کتاب: ثروتمندترین مرد بابل

نویسنده: جورج کلاسون

مترجم: هدی پری زاده

تعداد صفحات: ۱۷۲ صفحه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

بیندیشید و ثروتمند شوید

نام کتاب: بیندیشید و ثروتمند شوید

نویسنده: ناپلئون هیل

مترجم: بهاره مراد قلی

تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب دیوانگان ثروت ساز

نام کتاب: دیوانگان ثروت ساز

نویسنده: دارن هاردی

مترجم: شادی حسن پور

تعداد صفحات: ۳۵۴ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب هوش مالی

نام کتاب: هوش مالی

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: سید امین مجابی

تعداد صفحات: ۳۰۲ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب کسب و کار قانون هشتاد بیست

نام کتاب: قانون ۸۰/۲۰

نویسنده: ریچارد کخ

مترجم: علی رمضانی

تعداد صفحات: ۴۸۰ صفحه

قیمت: ۴۶۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب کسب و کار

نام کتاب: چهارراه پول سازی

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: سید امین مجابی

تعداد صفحات: ۲۴۴ صفحه

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!