کتاب های موفقیت

10 ماه پیش

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

نام کتاب: ۴ اثر

نویسنده: فلورانس اسکاول شین

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۳۶۰ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

بیشعوری

نام کتاب: بیشعوری

نویسنده: خاویر کرمنت

مترجم: محمود فرجامی

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

قیمت: ۱۸۹۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب از حال بد به حال خوب

نام کتاب: از حال بد به حال خوب

نویسنده: دکتر دیوید برنز

مترجم: مهدی قراچه داغی

تعداد صفحات: ۶۳۹ صفحه

قیمت: ۵۲۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

نیمه تاریک وجود

نام کتاب: نیمه تاریک وجود

نویسنده: دبی فورد

مترجم: عبدالله صلاحی

تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب رابرت کیوساکی

نام کتاب: پدر پولدار پدر بی پول

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: مامک بهادرزاده

تعداد صفحات: ۲۸۲ صفحه

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر

نام کتاب: هفت عادت مردمان موثر

نویسنده: استفان کاوی

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

نام کتاب: نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

نویسنده: آلبرت الیس، آرتور لانگ

مترجم: شمس‌الدین حسینی، الهام آرام‌نیا

تعداد صفحات: ۲۸۸ صفحه

قیمت: ۲۴۹۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

نام کتاب: هنر شفاف اندیشیدن

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز

تعداد صفحات: ۳۳۳ صفحه

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب راز

نام کتاب: راز

نویسنده: راندا برن

مترجم: لهام حاجی باقری ، حسنعلی میرزا بیگی

تعداد صفحات: ۲۴۴ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب هنر خوب زندگی کردن

نام کتاب: هنر خوب زندگی کردن

نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز

تعداد صفحات: ۲۴۹ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب چشم دل بگشا

نام کتاب: چشم دل بگشا

نویسنده: کاترین پاندر

مترجم: گیتی خوشدل

تعداد صفحات: ۲۱۵ صفحه

قیمت: ۱۴۴۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب ساکت شو و انجامش بده

نام کتاب: ساکت شو و انجامش بده

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: امیر احسان رضایی

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه

قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب انسان در جستجوی معنا

نام کتاب: انسان در جستجوی معنا

نویسنده: ویکتور فرانکل

مترجم: امیر لاهوتی

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب وضعیت آخر

نام کتاب: وضعیت آخر

نویسنده: تامس آی. هریس

مترجم: اسماعیل فصیح

تعداد صفحات: ۳۴۲ صفحه

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

نام کتاب: بنویس تا اتفاق بیفتد

نویسنده: هنریت آن کلاسر

مترجم: علی رضا درستیان

تعداد صفحات: ۲۷۱ صفحه

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

تئوری انتخاب

نام کتاب: تئوری انتخاب

نویسنده: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

تعداد صفحات: 608 صفحه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب جادوی سپاسگزاری

نام کتاب: جادوی سپاسگزاری

نویسنده: راندا برن

مترجم: گیتی شهیدی

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب فن بیان

نام کتاب: فن بیان

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: سروناز پاشایی

تعداد صفحات: 240 صفحه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب زبان بدن

نام کتاب: زبان بدن

نویسنده: آلن پیز

مترجم: زهره شیشه چی

تعداد صفحات: 320 صفحه

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب معجزه انضباط شخصی

نام کتاب: معجزه انضباط شخصی

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: گیتی شهیدی

تعداد صفحات: 280 صفحه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب بخواهید تا داده شود

نام کتاب: بخواهید تا داده شود

نویسنده: وین دایر

مترجم: فاطمه محمدی مجد

تعداد صفحات: 213 صفحه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب بعد از سلام چه می گویید

نام کتاب: بعد از سلام چه می گویید؟

نویسنده: دکتر اریک برن

مترجم: مهدی قراچه داغی

تعداد صفحات: 530 صفحه

قیمت: ۳۹۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب قدرت

نام کتاب: قدرت

نویسنده: راندا برن

مترجم: محمد امین علیزاده

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب مدیریت خشم

نام کتاب: مدیریت خشم

نویسنده:ویلیام دویل جنتری

مترجم: عزیز الله سمیعی- سعید گرامی

تعداد صفحات: 340 صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

کتاب شهامت

نام کتاب: شهامت

نویسنده:دبی فورد

مترجم: فرزام حبیبی اصفهانی

تعداد صفحات: 216 صفحه

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

خرید از: دیجی کالا

می خواهم این کتاب را تهیه کنم

 

[divider style=”dashed” top=”5″ bottom=”5″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!