فیلم های جول اوستین

2 هفته پیش

تهیه فیلم های جول اوستین با یک نگاه:

 

مشخصات
 • تعداد فیلم ها
 • کدام فیلم ها؟
 • زمان کل پکیج
 • کتابچه فارسی
 • کتابچه انگلیسی
 • زیرنویس فارسی
 
فیلم کامل + کتابچه
199 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  37 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 37

 • زمان کل پکیج

  925 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

فیلم های کامل
149 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  37 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 37

 • زمان کل پکیج

  925 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

پکیج ده تایی شماره 1
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 1 تا 10

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

پکیج ده تایی شماره 2
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 11 تا 20

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

پکیج ده تایی شماره 3
40 هزار تومان
 • تعداد فیلم ها

  10 تا

 • کدام فیلم ها؟

  سخنرانی 21 تا 30

 • زمان کل پکیج

  250 دقیقه

 • کتابچه فارسی

 • کتابچه انگلیسی

 • زیرنویس فارسی

 

 موضوع سخنرانی ها:

۱- دشمنان شما باعث رشد شما هستند

۲- آمادگی در مسیر رسیدن به هدف

۳- خارج کردن افکار منفی از دهن

۴- مهم قلب شماست که با خدا باشد

۵- چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم؟

۶- چگونه به راحتی به دیگران وابسته نشویم؟

۷- چگونه بر خستگی و ناامیدی غلبه کنیم؟

۸- چگونه بتوانیم هر شرایطی را تحت کنترل خود درآوریم؟

۹- همه چیز از قبل برای شما مهیا شده است

۱۰- چگونه از قدرت کلام مان در زندگی به نفع خود استفاده کنیم؟

۱۱- چطور روابط مان را بهبود بخشیم؟

۱۲- چگونه فردی خاص باشیم؟

۱۳- اتفاق خوب در راه است

۱۴- ارزش خود را بدانید

۱۵- شما دوست داشتنی هستید

۱۶- چگونه به صدای درون خود گوش کنیم؟

۱۷- چگونه از یک بیمار به یک پزشک تبدیل شویم؟

۱۸- فراوانی نعمت ها

۱۹- فقط اطاعت کنید

۲۰- شما در حال رشد و تکامل هستید

۲۱- ثروت بیش از حد

۲۲- چگونه احساس خوب داشته باشیم؟

۲۳- بیست و یکمین روز شما

۲۴- چقدر برای رسیدن به خواسته تان اشتیاق دارید؟

۲۵- دنیای خدای ما

۲۶- چگونه در ذهن خود احساس ضعف نکنیم؟

۲۷- چگونه باور درست و مثبت بسازیم؟

۲۸- چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

۲۸- خدا حواس اش به من هست

۳۰- چگونه محدودیت های ذهنی خود را از بین ببریم؟

۳۱- چگونه ایمان خود را به خدا تقویت کنیم؟

۳۲- کنترل زندگی شما دست کیست؟

۳۳- چگونه مشکلات را پشت سر بگذاریم؟

۳۴- قدرت ایمان

۳۵- قدرت موهبت الهی

۳۶- شما برای من اهمیتی ندارید!

۳۷- سال آینده، همین موقع!

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!